• مواردی که نیاز به یک مشاور حقوقی در ترکیه دارید:

 

مهاجرت به ترکیه
اخذ شهروندی ترکیه
خرید ملک در ترکیه
ثبت شرکت در ترکیه
طرح و پیگیری انواع دعاوی حقوقی و کیفری
تنظیم قراردادهای تجاری و حقوقی
تنظیم وکالتنامه برای افراد ایرانی برای استفاده در امور مربوط به ترکیه
ازدواج در ترکیه
 
موارد بالا قوانین و پروسه های خاص خود را دارند و اقدام برای هر مورد از موارد فوق مستلزم داشتن اطلاعات کافی در خصوص قوانین روز مربوطه است. ناگفته پیداست که وکلای کم تجربه موجب اتلاف وقت و صرف هزینه های مضاعف برای شما خواهند شد. برای دریافت اطلاعات در امور حقوقی و مشاوره با بهترین وکلای مجرب می توانید با ما تماس حاصل نمایید.