• کارت اقامت توریستی:

طبق قوانین وزارت کشور ترکیه تمامی اتباع خارجی میتوانند متقاضی اخذ کارت اقامت یک ساله شوند. برای اخذ این نوع اقامت متقاضی باید خانه ای را اجاره نماید و اجاره نامه مربوطه را که به تایید نوتر رسیده به همراه دیگر مدارک لازم به اداره مهاجرت ارائه کند.

  • اقامت از طریق ثبت شرکت:

با ثبت شرکت در ترکیه سهامداران شرکت  میتوانند با اخد اجازه کار، کارت اقامت یک ساله دریافت نمایند. این سهامداران  همچنین  میتوانند برای منسوبین درجه یک خود  نیز کارت اقامت یکساله دریافت نمایند. این کارت به شرط بجا آوردن شروط  لازم هر سال قابل تمدید است. نا گفته نماند که دریافت اجازه کار و به تبع آن اقامت از طریق شرکت چندان هم آسان نیست.

  • اقامت از طریق استخدام:

با استخدام در یک شرکت ترک، فرد خارجی میتواند اجازه کار و به تبع آن کارت اقامت دریافت نماید. شرکت ترک باید شروط لازم برای این استخدام را دارا باشد. یکی از این شروط این است که  شرکت ترک باید حداقل ۵ پرسنل رسمی ترک داشته باشد.

  • اقامت دانشجویی:

برای گرفتن این نوع اقامت  ابتدا باید در آزمون تومر (مرکز آموزش زبان ترکی) شرکت کرده و مدرک تومر را گرفت. با اخذ این مدرک فرد می تواند برای تحصیل در یکی از دانشگا های ترکیه و به تبع آن اقامت دانشجویی اقدام نماید.

  • اخذ اقامت از طریق ازدواج با شهروند ترک:

در این صورت فرد کارت اقامت یک ساله دریافت مینماید. این اقامت هر سال تمدید میشود و پس از سه سال از تاریخ ازدواج فرد میتواند تقاضای تابعیت ترکیه را نماید. روند قبول تابعیت  و گرفتن پاسپورت ترکیه حداقل یکسال از تاریخ تقاضا بطول میانجامد. مهمترین فاکتور در این مورد واقعی بودن این ازدواج است.

  • اقامت از طریق خرید ملک :

به دنبال تغییراتی که در سال ۲۰۱۲ در خصوص فروش ملک در قوانین ترکیه بوجود آمد سرانجام قانون اعطای اجازه اقامت به خارجیانی که در ترکیه ملک خریداری میکنند نیز به تصویب رسید و در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۳ در روزنامه رسمی منتشر و به سازمان های مربوطه ابلاغ گردید. مطابق بند ب ماده ۳۱ این قانون به اتباع خارجی که در ترکیه ملک خریداری می نمایند کارت اقامت داده میشود. این کارت تا زمانی که صاحب آن، ملک مربوطه را در تملک خود داشته باشد هر ساله تمدید میشود و پس از ۸ سال دارنده آن میتواند اقامت دائم ترکیه را دریافت نماید.

 

————————————————————————————————–

اخذ اجازه کار در ترکیه

 

  • اخذ اجازه کار از طریق ثبت شرکت:

با ثبت شرکت در ترکیه سهامداران شرکت  میتوانند تقاضای اجازه کار و اقامت نمایند. این اجازه کار و  اقامت هر سال به شرط حائز بودن شروط لازم قابل تمدید است و صاحب آن در صورت دارا بودن شرایط  لازم  پس از ۵ سال  میتواند تقاضای تابعیت ترکیه را نماید.

  • اخذ اجازه کار از طریق استخدام در یک شرکت ترک:

با استخدام در یک شرکت ترک ، فرد خارجی میتواند اجازه کار و اقامت یک ساله دریافت نماید. این شرکت ترک باید شروط لازم برای این استخدام را دارا باشد. شرکت ترک باید در ازای استخدام هر خارجی  ۵ پرسنل رسمی  شهروند ترکیه  را در استخدام داشته باشد و سرمایه تادیه شده شرکت حداقل ۱۰۰٫۰۰۰ لیر ترک بوده باشد.  شرکت ترک شروط دیگری را نیز باید داشته باشد که برای گریز از طولانی شدن مطلب نیازی به ذکر آنها نمی بینیم. پس از  پایان سال اول این اجازه کار دو سال دیگر نیز تمدید میشود. در پایان سه سال نیز به شرط ادامه کار در همان صنف اجازه کار فرد تا سه دیگر نیز تمدید خواهد شد. در پایان سال ششم فرد میتواند تقاضای اجازه کار نامحدود نماید. همچنین اتباع خارجی که ۸ سال بطور مستمر و قانونی در ترکیه اقامت داشته اند میتوانند تقاضای اجازه کار نامحدود نمایند.

  • اخذ اجازه کار مستقل:

اتباع خارجی که حداقل ۵ سال بطور مستمر و قانونی در ترکیه اقامت داشته اند میتوانند تقاضای اجازه کار مستقل نمایند. در اعطای این نوع از اجازه کار آنچه که در ارزیابی مسئولین امر مهم است، سودمند بودن فعالیت شغلی فرد برای اقتصاد ملی کشور است.