• راههای متعددی برای اخذ شهروندی ترکیه وجود دارد

 

۱-اخذ تابعیت ترکیه از طریق خرید ملک
کسانی که ملکی  به ارزش حداقل ۴۰۰,۰۰۰  دلار خریداری کنند مشروط بر اینکه تا سه سال از تاریخ خرید اقدام به فروش نکنند  می توانند تابعیت ترکیه را دریافت نمایند. در این مورد محدودیتی در خصوص نوع ملک خریداری شده (خانه، دفتر، زمین و…) وجود ندارد. در ضمن در خرید ملک به قصد شهروندی کلیه نقل و انتقالات مالی باید از طریق بانک انجام شده وجه مربوطه الزاما باید مستقیما از حساب خریدار به حساب فروشنده حواله شود.
۲-اخذ تابعیت ترکیه از طریق سرمایه گذاری:
اتباع خارجی که حداقل پانصد هزار دلار یا معادل آن به لیر را در ترکیه سرمایه گذاری کنند می توانند درخواست تابعیت ترکیه را بنمایند.. این سرمایه گذاری می تواند به صورت سپرده بانکی، خرید اوراق قرضه، خرید سهام در بازار بورس ترکیه و یا از طریق کارآفرینی در ترکیه انجام شود.
سرمایه‌گذاری به صورت سپرده بانکی
سرمایه‌گذاری به صورت سپرده بانکی. براین اساس، اگر سرمایه‌گذار خارجی حداقل پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) دلار آمریکا یا معادل آن، ارز خارجی یا لیر ترکیه را در یکی از بانک های ترکیه سپرده‌گذاری کند به شرط تعهد عدم برداشت این سپرده تا ۳ سال، می‌تواند درخواست تابعیت این کشور را نماید.

 

  • سرمایه‌گذاری از طریق خرید اوراق قرضه

 

روش‌ دیگر سرمایه‌گذاری در ترکیه برای دریافت تابعیت، خرید اوراق قرضه است. در این روش، سرمایه‌گذار باید به اندازه پانصد هزار دلار آمریکا یا معادل آن به لیر اوراق قرضه دولتی خریداری کند و تعهد دهد که تا ۳ سال از فروش آن‌ خودداری نماید.
سرمایه‌گذاری از طریق خرید سهام در ترکیه
روش‌ دیگر سرمایه‌گذاری منجر به اخذ تابعیت خرید سهام است. سرمایه‌گذار باید حداقل به مبلغ پانصد هزار دلار آمریکا یا معادل لیری آن را سهام خریداری کرده و تا ۳ سال سهام خریداری شده را نفروشد. خرید این سهام باید توسط وزارت صنعت و فناوری ترکیه تأیید شود.

 

  • سرمایه‌ گذاری از طریق کارآفرینی در ترکیه

 

سرمایه‌گذاری که بتوانند برای حداقل ۵۰ نفر شهروند ترکیه شغل ایجاد کند، می‌تواند تابعیت این کشور را کسب کند. برای این امر سرمایه‌گذار باید طرح توجیهی داشته باشد و این طرح توسط وزارت کار و تامین اجتماعی ترکیه تأیید شود.
۳-اخذ تابعیت ترکیه از طریق ازدواج
خارجیانی که با یک شهروند ترکیه ازدواج کرده اند سه سال  پس از ازدواج می توانند برای اخذ تابعیت ترکیه اقدام کنند.  با این حال ازدواج با یک شهروند ترک به تنهایی کافی برای کسب تابعیت ترکیه نیست و متقاضیان باید موارد زیر را رعایت نمایند:
زندگی در کانون خانواده.
نداشتن فعالیتی که با پیوند زناشویی ناسازگار باشد.
نداشتن موردی که مانعی از نظر امنیت ملی و نظم عمومی بشمار آید.
۴-اخذ تابعیت ترکیه با تصمیم مقام ذیصلاح
اتباع خارجی که مایل به اخذ تابعیت ترکیه هستند در صورت داشتن شرایط مندرج در قانون می توانند با تایید مقام ذیصلاح تابعیت ترکیه را دریافت کنند. با این حال، احراز شرایط لازم، حق مطلق برای کسب تابعیت را فراهم نمی کند.

 

  • شرایط لازم برای درخواست:

 

اقامت در ترکیه برای پنج سال متوالی تا تاریخ درخواست
نداشتن بیماری که سلامت عمومی را با خطر مواجه کند
داشتن اخلاق حسنه
توانایی صحبت به اندازه کافی بزبان ترکی
داشتن درآمد یا شغلی که زندگی شخص و افراد تحت تکفلش را در ترکیه تامین کند
نداشتن موردی که مخل امنیت ملی و نظم عمومی باشد.
۵-اخذ تابعیت ترکیه از طریق دریافت اجازه کار:
یک خارجی که مایل به اخذ تابعیت ترکیه با مجوز کار است، در صورتی که شروط مشخص شده در قانون شهروندی را حائزباشد، می تواند با تصمیم و تایید مقامات ذیصلاح تابعیت ترکیه را دریافت کند. پیش شرط این امر ۵ سال اقامت بدون وقفه در ترکیه با مجوز کار است. با این حال، داشتن  شرایط لازم به معنای حق مطلق فرد برای اخذ تابعیت نیست.
شرایط لازم برای در خواست:
اقامت در ترکیه به مدت پنج سال متوالی از تاریخ درخواست،
فرد متقاضی با رفتار خود باید اثبات کند که تصمیم به زندگی و اقامت در ترکیه گرفته است،
نداشتن بیماری که تهدیدی برای بهداشتی عمومی باشد،
توانایی صحبت به اندازه کافی بزبان ترکی
داشتن درآمد یا شغلی که زندگی شخص و افراد تحت تکفلش را در ترکیه تامین کند
نداشتن موردی که مخل امنیت ملی و نظم عمومی باشد.